8 sep 2014

Frokostseminar onsdag 24. september kl. 08.30-10.00: Entreprenørskapsutdanning i Norge

Hva er entreprenørskapsutdanning? Hvor utbredt er det i grunnopplæring og høyere utdanning? Hvilke effekter av entreprenørskapsutdanning kan vi eventuelt se?

I Norge og EU har det vært en målrettet satsing på entreprenørskapsutdanning de siste årene. Forskere ved NIFU og Østlandsforskning har siden 2010 gjennomført en følgeforskning av den norske satsingen.

Mange av resultatene presenteres i den nye boken Entreprenørskapsutdanning i Norge: tilnærminger, utbredelse og effekter. I tillegg presenterer boken andre bidrag om tilnærminger til entreprenørskap i utdanningen. Resultater og tilnærminger drøftes også i lys av regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen.

NIFU inviterer til frokostseminar i samarbeid med Østlandsforskning og Fagbokforlaget for å belyse ulike sider ved norsk entreprenørskapsutdanning.

Forsker Vegard Johansen (Østlandsforskning) gir et perspektiv på utbredelse og effekter av entreprenørskapsprosjekter i grunnopplæring. Forsker Liv Anne Støren (NIFU) vil snakke om utbredelse og effekter av entreprenørskapsutdanning i høyere utdanning, og Olav R. Spilling (NIFU) om handlingsplanen om entreprenørskap i utdanningen og veien videre.

Det vil være forberedte kommentarer fra Anne Kathrine Slungård (Ungt Entreprenørskap), Are Tomasgard (LO), Tor Erik Groeng (NHO) og Jarle Tømmerbakke (Junior Achievement – Young Enterprise Europe). Det vil også bli åpnet for kommentarer og spørsmål fra øvrige seminardeltakere.

Seminaret avholdes i NIFUs lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Frokost blir servert fra kl. 08.15. Påmelding innen mandag 22. september kl. 12.00

Meld deg på her.

Fagbokforlagets presentasjon av boken finner du her.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86