14 feb 2017

Frokostseminar: Politikk for forskningskvalitet – gir det bedre forskning?

Åpent frokostseminar på NIFU med R-QUESTs internasjonale eksperter.

Tidspunkt: Tirsdag 28. februar kl. 8.30-10.00
Sted: NIFUs lokaler på Tøyen, Økernveien 9

Mange land satser målbevisst på å heve kvaliteten i forskningen. Vitenskapelig kvalitet vektlegges både i institusjonsbevilgninger og i åpen konkurranse om midler. I Norge har et ekspertutvalg nylig gått inn for at Forskningsrådet skal legge mer vekt på vitenskapelig kvalitet i sine tildelinger. I Storbritannia har et omfattende evalueringssystem skapt store endringer i hva som gir uttelling for institusjoner og enkeltforskere. Bidrar alt dette til bedre forskning, eller prøver vi så hardt at vi oppnår det motsatte?

R-QUEST og NIFU inviterer til åpent frokostseminar om disse spørsmålene. Til å innlede diskusjonen har vi noen av de fremste ekspertene på feltet internasjonalt.

Program (seminaret foregår på engelsk)

Policies for research quality: Are we trying so hard that we miss the target?

  • Reflections by professor Ben R. Martin, SPRU/University of Sussex

Comments by

  • Professor Diana Hicks, School of Public Policy, Georgia Tech., Atlanta
  • Professor Stefan Hornbostel, German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW)

Open discussion

Seminaret blir ledet av forskningsleder Espen Solberg (NIFU).

De tre innlederne er alle medlemmer av R-QUESTs advisory board. Temaet er også relevant for diskusjonen om anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som nylig har anbefalt tiltak for økt kvalitet i norsk forskning.

Påmeldingsfrist fredag 24. februar kl. 12.00Meld deg på her.