18 des 2015

Frokostseminar tirsdag 19. januar kl. 08.30-10:00:Hvorfor sliter realistene mer enn ingeniørene på arbeidsmarkedet?

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2015 viser at sivilingeniører har en enklere overgang til arbeidsmarkedet enn realister.

Sivilingeniører hadde lavest andel som har opplevd arbeidsledighet i treårsperioden etter avlagt mastergrad. Mastere i økonomisk-administrative fag har en tilpasning til arbeidsmarkedet som likner den til sivilingeniørene. Realistene er det andre ytterpunktet, mange flere har vanskeligheter.

Hva skyldes dette? Må arbeidslivsrelevansen til realfagsstudiene styrkes – og i så fall hvordan? Hvilken kompetanse ser arbeidsgiver etter og hvordan kan de dra bedre nytte av realistenes kompetanse?

  • Hovedfunn fra undersøkelsen, forsker Liv Anne Støren
  • Kommentarer og paneldebatt med statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, rektor ved NMBU Mari Sundli Tveit, og representanter fra arbeidsgiversiden

Meld deg på her

Seminaret avholdes i NIFUs nye lokaler på Tøyen, nærmere bestemt Økernveien 9, 0653 Oslo. Frokost blir servert fra kl. 08.15. Påmelding innen fredag 15. januar kl. 12.00.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86