17 sep 2015

Frokostseminar tirsdag 27. oktober kl. 08.15-09:30: Pennal eller Pad – hvilke verktøy bør dominere den første skriveopplæringen?

I Norge er det nå noen skoler som har begynt å eksperimentere med nettbrett. Men hva tjener vi ved å gå fra blyant og papir til nettbrett, og hva går tapt?

I Finland digitaliseres den første skriveopplæringen fra 2016. I USA har løkkeskrift allerede blitt erstattet med tastatur i de fleste delstater, mens man i Frankrike har valgt å legge sterkere vekt på løkkeskrift i den første skriveopplæringen.

I Norge er det nå noen skoler som har begynt å eksperimentere med nettbrett. Dette har stimulert til engasjert debatt om hvilke verktøy som er mest formålstjenlig i den første skriveopplæringen. Hva tjener vi ved å gå fra blyant og papir til nettbrett, og hva går tapt?

For å diskutere temaet kommer kalligraf Helene C. Jensen, skoleutvikler Annika Agélii Genlott og forskningsleder hos Senter for IKT i utdanningen, Ola Berge. Sabine Wollscheid ved NIFU vil oppsummere forskningen som er gjort på feltet.

Til slutt åpnes det for spørsmål fra salen.

Meld deg på her

Seminaret avholdes i NIFUs nye lokaler på Tøyen, nærmere bestemt Økernveien 9, 0653 Oslo. Frokost blir servert fra kl. 08.00. Påmelding innen onsdag 21. oktober kl. 12.00.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86