25 Mai 2017

Fusjoner i høyere utdanning: Hvilke utfordringer blir løst, og hvilke nye oppstår?

Debattseminar onsdag 31. mai: Med strukturreformen endrer regjeringen universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre institusjoner. Vil fusjonene bidra til bedre kvalitet? Hvilke nye utfordringer skaper reformen?

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 31. mai 2017, kl. 14.30-16.00

Norsk høyere utdanning opplever store og gjennomgripende fusjonsprosesser. Strukturreformen er ment å styrke kvaliteten i utdanning og forskning ved å samle ressursene på færre og sterkere institusjoner. Samtidig skaper reformen nye utfordringer for styring og ledelse av geografisk utstrakte flercampus-institusjoner med både profesjons- og disiplinrettede studier og anvendte og grunnforskningsorienterte miljøer.

Skaper fusjonene bedre rammer for utvikling av kvaliteten på utdanningene og tydeliggjøring av institusjonsprofilene? Hvordan løse utfordringer som oppstår i styring, ledelse og organisering av de fusjonerte institusjonene? Hvilken oppfølging trengs fra myndighetene? Hva kan vi lære av forskning om organisasjonsendringer i universitets- og høgskolesektoren internasjonalt?

Til NIFU kommer

  • Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
  • Ivar Bleiklie, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (UiB)
  • Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet
  • Marianne Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon
  • Sveinung Eikeland, viserektor ved Universitetet i Tromsø
  • Curt Rice, rektor ved HiOA

Debatten ledes av forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich.

Under seminaret blir det også mulig å bestille boken Managing Universities. Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective som er redigert av Ivar Bleiklie, Jørgen Enders og Benedetto Lepori.

Påmelding innen mandag. 29. mai kl. 12.00.

Meld deg på her!

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86