16 jan 2017

Høyest kvinneandel i høyere kunstutdanninger

Høyere kunstutdanninger har den høyeste kvinneandelen i personal innenfor kunstfagene. Lavest kvinneandel finner vi innenfor musikkutdanningene ved universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Det viser et arbeidsnotat som inneholder statistikk om kvinner i kunstutdanningene, og som er en del av prosjektet «Kjønn og Skjønn i Kunstfagene» i regi av Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Prosjektet inngår i Forskningsrådets BALANSE-prosjekt.

Arbeidsnotatet Kvinner i kunstfagene ser på andelen kvinner innenfor musikkutdanningene og høyere kunstutdanning, med fokus på kvinner i toppstillinger. Noen hovedfunn:

  • Høyere kunstutdanninger hadde den høyeste kvinneandelen innenfor kunstfagene, 53 prosent i 2014. Lavest kvinneandel finner vi innenfor musikkutdanningene ved universiteter og vitenskapelige høgskoler: 31 prosent i 2014.
  • Høyere kunstutdanning hadde den høyeste andelen professorer og dosenter blant det faglige personalet i 2014, 33 prosent, mens musikkutdanningen ved de statlige høgskolene hadde den laveste andelen, 13 prosent.
  • Kvinneandelen blant professorer og dosenter innenfor kunstfagene var 28 prosent i 2014. Dette er fire prosentpoeng lavere enn for humaniora totalt. Også for førsteamanuensis/førstelektor var kvinneandelen lavere innenfor kunstfagene enn innenfor humaniora totalt, 38 mot 45 prosent.
  • Det er mange eldre, mannlige professorer innenfor kunstfagene. Av 40 professorer som var 60 år eller eldre i 2014, var 93 prosent menn

Arbeidsnotat 2016:19

For mer informasjon, kontakt
Hebe Gunnes, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
hebe.gunnes@nifu.no
(+47) 960 94 018