4 jul 2016

Hvordan oppnå kvalitet i publisering med åpen tilgang?

UHR og FFA inviterer i samarbeid med Det nasjonale publiseringsutvalget og NIFU til åpent seminar om åpen tilgang til vitenskapelig publisering.

1. september 12.30-15.45
NIFU, Økernveien 9, Tøyen, Oslo

Kunnskapsdepartementet nedsatte et nasjonalt utvalg som skulle finne felles standarder for åpen publisering og dette utvalget la frem sininnstilling 15. juni 2016. NIFU har på oppdrag fra KD utredet en siteringsfaktor i publiseringsindikatoren og la fram sin rapport15.juni 2016. I den forbindelse inviterer vi til seminar om Hvordan oppnå kvalitet i publisering med åpen tilgang?

Åpen publisering er et viktig kunnskapspolitisk tema både i Norge, i EU og globalt. Et grunnleggende prinsipp bør være at forskningen og dets resultater skal være mest mulig tilgjengelig for publikum.

Med dette som felles utgangspunkt er det derimot en del ting som det er vanskeligere å enes om. Bl.a.:

  • Bør det innføres tydeligere insitamenter for å publisere med åpen tilgang slik Brekke-utvalget ønsker? Eventuelt, hvilke insentiver virker for å få flere til å publisere med åpen tilgang og hvordan kan slike insentiver fremme norsk forskning? Vil slike insitamenter kunne komme i konflikt med den akademiske friheten?
  • Antallet nye kanaler med åpen tilgang vokser raskt, men få av dem regnes som ledende på sine områder. Hvordan får man de ledende kanalene til å publisere med åpen tilgang?
  • Hvordan hindre at fjerning av betalingsmurer ett sted skaper nye og minst like dyre betalingssystemer andre steder? Hvem kan representere en reell motmakt mot de store forlagene og de mest prestisjefylte kanalene som nødig gir slipp på en økonomisk lukrativ posisjon. Hva er effekten av en overgang til forfatterbetaling?
  • KD utreder for tiden en siteringsindikator. Vil innføring av en slik indikator kunne fremme publisering med åpen tilgang?

Og sist, men ikke minst:

  • Hvilken effekt vil ulike varianter av publisering med åpen tilgang kunne ha for det innarbeidede faglige evalueringssystemet basert på redaksjonell kvalitetssikring og fagfellevurdering. Mao. hvordan oppnå mer åpen og tilgjengelig kunnskap og samtidig beholde, og helst videreutvikle, vitenskapelig publisering som et globalt kvalitetssikringssystem?

Blant innleggene:

  • Torkel Brekke: Hvordan kan åpen tilgang fremme kvalitet? UiO og leder av KDs arbeidsgruppe for åpen tilgang til forskningsresultater.
  • Gunnar Sivertsen: Hvordan kan en ny siteringsindikator fremme kvalitet?, NIFU
  • Torbjørn Digernes: EUs arbeid med Open Science (tbc), NTNU
  • Dag Rune Olsen: Et blikk fra institusjonene, UiB og Samarbeidsutvalget UHR og FFA
  • Bjørn Haugstad: Politikk for åpen tilgang, statssekretær, Kunnskapsdepartementet

Meld deg på her.