30 jan 2014

Fagseminar 20. februar 2014 kl. 13.00-15.00: Legens barn leker best? Hvordan studere ulikhet i høyere utdanning

Selv om andelen som velger høyere utdanning har økt betraktelig med årene, sier mye sosiologisk forskning at sosial reproduksjon spiller en stadig viktigere rolle i det norske utdanningssystemet. Hvordan forklarer vi dette? Kan utdanningssystemet bli mer åpent og på samme tid ha mer selekterte studenter? Eller er analysene utført på gale premisser og metodene som er tatt i bruk feil?

Aldri har så mange i Norge hatt mulighet til å ta høyere utdanning. I 1985 var det omtrent 100 000 studenter i Norge i høyere utdanning, mens det i dag er over 250 000. Også andelen av ungdomskullet som tar høyere utdanning, har økt betraktelig de siste 30 årene.

Likevel peker mye sosiologisk forskning mot at sosial bakgrunn og sosial reproduksjon spiller en stadig viktigere rolle i det norske utdanningssystemet. Hvordan forklarer vi dette? Kan utdanningssystemet bli mer åpent og på samme tid ha mer selekterte studenter? Eller er analysene utført på gale premisser, og metodene som er tatt i bruk feil?

Tre av nestorene i norsk ulikhetsforskning og kvantitativ metode som alle har gitt viktige bidrag både til kunnskapen om det norske utdanningssystemet og til debatten om måling av ulikhet, kommer til seminaret for å drøfte disse spørsmålene.

Professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU Kristen Ringdal snakker om bakgrunnen for og kritikk av log-lineære tilnærminger til ulikhet. Ringdals fagfelt er forskningsmetode og studier av lagdeling, og han er forfatter av Enhet og mangfold, en velkjent og velbrukt innføringsbok i samfunnsfaglig forskningsmetode.

Professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Ottar Hellevik ser nærmere på hvordan feil bruk av analyseverktøy har forledet flere sosiologer til feilaktige konklusjoner om utdanning og ulikhet. Hellevik har skrevet Forskningsmetode i sosiologi og samfunnsfag en introduksjonsbok til samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, i tillegg til å ha bidratt til faglige debatter om bruken av riktige forskningsmetoder.

Avslutningsvis oppsummerer Johs. Hjellbrekke, professor ved Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen, diskusjonen om utdanning og ulikhet – hva vet vi og hvor står debatten i dag? Hjellbrekke har i en årrekke jobbet med spørsmål omkring ulikhet og klasse.

Meld deg på her

Seminaret er åpent for alle og avholdes i NIFUs lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Påmelding til og med søndag 16. februar.

Velkommen!

Hør innslaget NRK – Ekko gjorde i etterkant av seminaret her.

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86

Relevant litteratur

Hellevik, O. (2003). «Statistisk raffinement versus mening.» Sosiologisk tidsskrift 11(1): 54-74.

Hellevik, O. (2009). «Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy.» Quality & Quantity 43(1): 59-74.

Hellevik, O. (2013). «Measuring Social Inequality In Educational Attainment.» Comparative Social Research 30: 319-339.

Hjellbrekke, J. and O. Korsnes (2012). Sosial mobilitet. Andre utgave. Oslo, Samlaget.

Ringdal, K. (2010). Sosial mobilitet. I Klassebilder. K. Dahlgren and J. Ljunggren. Oslo, Universitetsforlaget: 185-196.