10 sep 2014

Kan vi stole på universitetsrangeringer?

Universiteters størrelse, nobelpriser og internasjonale kjennskap er viktig for å gjøre det godt på rangeringer over verdens beste universiteter. På disse områdene sliter norske universiteter. De mest kjente rangeringene er basert på kriterier som sier lite om kvaliteten på undervisningen og vektlegger i varierende grad faktorer universitetene selv kan påvirke.

Kjente internasjonale universitetsrangeringene oppnår hvert år stor oppmerksomhet og refereres til i aviser, på seminarer og i stortingssaler.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU utarbeidet en rapport som analyserer hva det er som gjør at norske universiteter generelt kommer dårligere ut enn andre nordiske universiteter på disse rangeringene.

Har norske universiteter lav kvalitet, eller betyr det at internasjonale rangeringer ikke er til å stole på?

Rapporten viser tydelig at internasjonale rangeringer vektlegger en del faktorer som ikke alltid har mye med kvalitet å gjøre. Det er et problem for norske universiteter i rangeringene at de er for små og for unge sammenlignet med store og gamle danske og svenske universiteter. Rangeringene sier dessuten svært lite om kvaliteten på den utdanningen som tilbys.

Rapporten viser imidlertid også at norske universiteters plassering henger sammen med at norsk forskning blir mindre sitert, at norske universiteter generelt har lavere forskerproduktivitet og at norske universiteter er mindre kjente internasjonalt (noe som har stor betydning i Times Higher Educations omdømmeundersøkelse).

Rapporten gir en rekke konkrete eksempler på hvordan ulike indikatorer slår ut for norske universiteters plassering på rangeringene, men advarer samtidig mot å tillegge denne informasjonen særlig vekt i utformingen av fremtidig politikk på feltet.

NIFU-rapport 25/2014

For mer informasjon, kontakt
Fredrik Piro, forsker II, forskning og innovasjon
fredrik@nifu.no
22 59 51 57