4 Mar 2013

Konferanse om sentersatsingene i nordisk forskningspolitikk

NIFU inviterer til konferansen «Excellence initiatives in Nordic research policies» på Gardermoen 7. mai. Resultater fra et prosjekt som har sett på excellence-ordningene i Norge, Danmark, Finland og Sverige, vil bli presentert og diskutert.

hit for å lese mer om og melde deg på konferansen.