17 sep 2014

Lansering av Indikatorrapporten 2014: Er vi klare for høye ambisjoner?

Onsdag 15. oktober kl. 12.00 til 15.00 lanseres Indikatorrapporten 2014. Dette er tolvte utgave av en rapportserie utgitt av Norges forskningsråd siden 1997.

Indikatorrapporten er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, SSB og NIFU, og presenterer kunnskapsgrunnlaget for det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

Regjeringen legger høsten 2014 frem sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning – med høye ambisjoner: Norge skal utvikle verdensledende fagmiljøer, utdanne de beste talentene, fremme et høykompetent og omstillingsdyktig næringsliv og løse samfunnsutfordringer.

Regjeringen har også varslet at Norge må hente ut vesentlig mer fra deltakelsen i EUs Horisont 2020. Er det norske forsknings- og innovasjonssystemet rustet for ambisjonene? Har vi personene, infrastrukturen, bedriftene og virkemidlene som trengs? Hvordan kommer vi videre?

Indikatorrapporten 2014 gir oss status for forskning og innovasjon i Norge. I lanseringsseminaret inviterer vi til diskusjon om hvordan vi best kan leve opp til de høye ambisjonene.