8 jun 2016

Lansering av NIFUs kandidatundersøkelse: I hvor stor grad påvirkes nyutdannede mastere av nedgangskonjunkturen?

Frokostseminar onsdag 22. juni kl. 08.30-10.00: Kandidatundersøkelsen 2015 viser hvordan det går med nyutdannede mastere i det norske arbeidsmarkedet. I hvilken grad er de nyutdannede påvirket av den økte ledigheten? Hvordan er de forskjellige faggruppene berørt?

Studien ser på mastere som ble uteksaminert våren 2015, og resultatene viser til situasjonen like før årsskiftet 2015/2016.

Forsker ved NIFU Liv Anne Støren presenterer hovedfunn om arbeidsledighet og mistilpasning. Deretter følger en panelsamtale med statssekretær Bjørn Haugstad (H), rektor ved Universitetet i Stavanger Marit Boyesen, leder av Norsk studentorganisasjon Therese Eia Lerøen og direktør for næringspolitikk i Abelia Hilde Widerøe Wibe.

Debatten vil bli ledet av NIFUs direktør Sveinung Skule.

Etter hvert åpnes det for spørsmål fra salen.

Meld deg på her

Seminaret avholdes i NIFUs nye lokaler på Tøyen, nærmere bestemt Økernveien 9, 0653 Oslo. Frokost blir servert fra kl. 08.15. Påmelding innen mandag 20. juni kl. 12.00.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86