28 aug 2014

Lanseringsseminar mandag 15. september kl. 15.15-16.30: Forskningsbasert utdanning?

Blir undervisningen bedre dersom lærerpersonalet driver med forskning? Lærer studentene mer dersom de får innføring i forskningsarbeid? Blir yrkesutøvelsen bedre dersom fremtidige profesjonsutøvere i sin utdanning lærer å anvende forskningsbasert kunnskap?

Mandag 15. september lanserer Abstrakt forlag Forskningsbasert utdanning? Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene. Boken er forfattet av Svein Kyvik ved NIFU og André Vågan ved Senter for profesjonsstudier, og er resultat av et samarbeidsprosjekt under Forskningsrådets program Utdanning 2020 og finansiering fra Kunnskapsdepartementet.

Forfatterne vil presentere bakgrunn og hovedresultater.

Kristin Barstad, dekan Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, vil gi kommentarer sett fra lærerutdanningenes perspektiv.

Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen, vil kommentere sett fra sykepleierutdanningene.

I lys av offentlig politikk stiller Ole-Jacob Skodvin, avdelingsdirektør i NOKUT, med kommentar.

Meld deg på her

Obs! Endring i sted: Seminaret avholdes ved HiOA, Pilestredet 46, 1. etg, auditorie Athene 1 og 2. Det vil bli servert forfriskninger. Påmeldingsfrist er fredag 12. september kl. 12.00.

Klikk her for kart og veibeskrivelse.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Kjersti Lassen, 22 45 28 99