2 jun 2016

NIFU-seminar 10. juni: Utdanningsledelse – løsning eller problem?

Nye data viser at utdanningsledelse er svært komplekst organisert. Samtidig tyder systematiske forskjeller mellom læresteder på at kultur og tradisjoner betyr mye for hvordan utdanningsvirksomheten organiseres og ledes. Hvem er det som tar beslutningene? Hvordan bør utdanningsvirksomheten styres og ledes? Hva forklarer variasjonene i styring og ledelse?

Tid: 10. juni 2016 kl. 8.30-10.00
Sted
: NIFU, Tøyen

De siste 10 årene har det vært stor interesse knyttet til styring og ledelse i høyere utdanning, spesielt av forskning og administrasjon. Utdanningsvirksomheten har ikke hatt samme oppmerksomhet selv om dette er en kjerneoppgave for universiteter og høyskoler.

I det pågående arbeidet med stortingsmelding og høring om kvalitet i høyere utdanning, har imidlertid Kunnskapsdepartementet satt utdanningsledelse på dagsorden.

Prosjektet «Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances» er et samarbeidsprosjekt med Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, finansiert gjennom FINNUT-programmet i Forskningsrådet.

Forsker ved NIFU og professor ved institutt for pedagogikk ved Universitet i Oslo, Bjørn Stensaker presenterer nye analyser fra en stor spørreundersøkelse blant studieprogramledere. Deretter panelsamtale med Stensaker, rådgiver i NOKUT Andreas Snildal og leder av Norsk studentorganisasjon Therese Eia Lerøen.

Det vil bli forberedt kommentar ved Eirik Welo, prodekan for studier ved Det humanistiske fakultet, og Vibeke Bjarnø, studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Debatten vil bli ledet av NIFUs direktør Sveinung Skule.

Til slutt åpnes det for spørsmål fra salen.

Meld deg på her!

Seminaret avholdes i NIFUs nye lokaler på Tøyen, nærmere bestemt Økernveien 9, 0653 Oslo. Frokost blir servert fra kl. 08.15. Påmelding innen tirsdag 7. juni kl. 12.00.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86