4 Mai 2019

NIFU-seminar 20. juni 2019: Aldri ferdig utdannet

Hvordan foregår læring blant seniorer og hvordan kan slik læring få flere seniorer til å jobbe lengre?

Sted: NIFU, Tøyen, Økernveien 9
Tid: 20. juni 2019, kl. 09.00-11.00

I 2050 antas hver tredje europeer å være over 60 år. Liknende tendenser til aldrende befolkning ser vi også i andre deler av verden. Både EU og OECD har rettet oppmerksomheten mot denne utfordringen. Noen fokuserer på pensjonsutgiftene, andre er opptatt av hvilken rolle seniorer skal spille i framtidens arbeidsliv.

I NIFU-prosjektet Silver Lining: a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners, ser vi på seniorer som en ressurs. Prosjektet studerer hvordan utdanning og opplæring kan øke andelen eldre arbeidstakere i arbeidslivet, og hvordan vi kan få flere til å ville fortsette som en del av arbeidsstyrken. Prosjektet har også hatt et mål om å få en bedre forståelse for hvordan læring foregår blant denne gruppen og hva som fremmer og hemmer kompetanseutvikling.

En av prosjektets deltakere Richard Desjardins fra University of California er på besøk i Oslo i juni. Desjardins har forsket på utdanningssystemer i OECD-land i mange år, og er spesielt interessert i resultater av utdanning og hvordan det bidrar til arbeidsliv. Han har publisert blant annet paperet «Ageing and Skills: A Review and Analysis of Skill Gain and Skill Loss Over the Lifespan and Over Time». Desjardins har gjennomført flere studier om skills mismatch, og deltar i utformingen av PIAAC-undersøkelser og har gjennomført flere analyser basert på PIAAC-data.

Desjardins vil presentere funn fra OECD og PIAAC-analyser. Kompetansedirektør i NHO Are Turmo forteller om utfordringer i kompetansepolitikk, basert på arbeidet til Kompetansebehovsutvalget. Fafo-forsker Tove Midtsundstad presenterer Silver Linings bidrag til en spesialutgave av European Journal of Education, og forsker ved NIFU og prosjektleder Dorothy Sutherland Olsen oppsummerer upubliserte funn og veien videre.

Mot slutten åpnes det opp for spørsmål fra salen.

Rundstykker og kaffe vil bli servert fra kl. 08.45.

Meld deg på innen mandag 17. juni 2019

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no 
+47 41 66 20 86