10 Mar 2018

NIFU-seminar 13. mars: Nettstudier er kommet for å bli – men hvilke løsninger er de beste?

Nettstudier er et mangslungent område med ulike målgrupper og tilbydere. Men i Norge er det fremdeles mye vi ikke vet om slike studier.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 
13. mars 2018, kl. 13:00-15:00

Nettbasert læring og undervisning er i vinden. Innenfor universitets- og høgskolesektoren etableres stadig flere studieprogrammer, emner og kurs med nettbasert undervisning, en helt nødvendig utvikling i det nyfusjonerte og fler-campusbaserte UH-landskapet. Nettbasert læring finnes også innenfor fagskolene og de private nettskolene, og hos sistnevnte øker særlig antallet unge som tar videregående opplæring.

Nettstudier er et mangslungent område med ulike målgrupper og tilbydere. I Norge er det mye vi ikke vet om nettstudier, både når det gjelder organisering, pedagogiske design og utbredelse og bruk av ulike typer samarbeidsteknologier. Vi inviterer derfor til seminar som adresserer spørsmålene og som kan gi innblikk i noe av det vi vet om feltet.

NIFUs direktør Sveinung Skule og redaktør for Nordic Journal of Digital Literacy Ola Berge ved Utdanningsdirektoratet ønsker velkommen. NIFU-forsker Cathrine Tømte innleder om hva vi vet og ikke vet om landskapet for nettstudier i Norge.

Under seminaret vil temanummeret «Online learning in the Nordic countries» til Nordic Journal of Digital Literacy lanseres. Herfra vil forfatterne presentere hovedpunkter fra sine egne bidrag.

Påmelding avsluttet.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86