24 Mar 2017

NIFU søker forsker med bibliometrikompetanse

Vil du bidra til mer kunnskap om forskningen og dens resultater? Det er økende interesse for bibliometrisk forskning og analyse, og NIFU søker nå forsker med bibliometrikompetanse.