18 okt 2019

Ny bok om UH-sektorens framvekst og betydning

Flere NIFU-forskere har bidratt i en ny åpent tilgjengelig antologi om universitets- og høgskolesektorens utvikling og forhold til nasjon og region.

Utdannings- og forskningspolitikken i Norge har gjennomgått ulike faser og vært underlagt skiftende paradigmer. Fra 1960-tallet ble det bygd ut UH-institusjoner utover landet, spesielt for å dekke behov for høyt utdannet arbeidskraft i regionene.

Resultatet av denne prosessen ble at Norge ved inngangen til 1990-tallet antakelig hadde et av verdens mest desentraliserte UH-systemer målt i forhold til folketallet. Deretter startet en epoke med reformer for konsentrasjon og samling, for å styrke kvalitet, forskning og nasjonal konkurranseevne. Det har vært skiftende syn på styring av og innenfor sektoren, påvirket av internasjonale trender.

I en ny antologi forsøker en rekke forskere å gi et riss av den historiske utviklingen som har preget UH-sektoren. Bidragene kommer fra sentrale forskere innenfor feltet, inkludert NIFU-forskerne Nicoline Frølich *, Lars Lyby, Ingvild Reymert og Per Olaf Aamodt. Antologien er utgitt Open Access og kan leses her: Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning.

Tirsdag 22. oktober arrangerer Universitetet i Agder både boklansering og konferanse med samme tema. Per Olaf Aamodt er blant flere innledere på konferansen: Utdanningseksplosjonen: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
(+47) 960 94 037 / (+47) 906 70 039

* I sammenheng med antologiens tema om UH-sektoren skal NIFU lede en evaluering av Strukturreformen fra 2015. Prosjektet «Re-structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape» skal gjennomføres av Nicoline Frølich som prosjektleder i samarbeid med et stort nasjonalt og internasjonalt forskerteam.