5 okt 2016

Nye horisonter for norsk forskning? – Lansering av Indikatorrapporten 2016

Onsdag 19. oktober lanseres Indikatorrapporten 2016, som gir oppdatert status for forskning og innovasjon i Norge, samt et internasjonalt overblikk og regionale sammenligninger.

Tid: Onsdag 19. oktober kl. 13.00 til 16.00
Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo
Påmelding innen 12. oktober: Påmeldingskjema

Årets rapport utvider perspektivet gjennom å presentere informasjon også om andre deler av verden enn hva den vanligvis tar for seg. Med rapporten som bakgrunn inviteres det til diskusjon om hvordan norsk forskning og innovasjon kan posisjonere seg med hensyn til nye utviklingstrekk i internasjonal forskning og økonomi.

Se program her.