27 nov 2018

Nye måter å undersøke økt lærertetthet

Tidligere forskning har først og fremst undersøkt økt lærertetthet i betydningen redusert klassestørrelse, men det finnes andre måter å utnytte økte lærerressurser. Et alternativ er å øke antallet lærere som deler på undervisningen i utvalgte fag.

Vibeke Opheim (NIFU) og Oddny J. Solheim ved Lesesenteret (UiS) har publisert en artikkel i tidsskriftet International Journal of Educational Research. Artikkelen diskuterer begrensninger i tidligere forskning på lærertetthet og foreslår mer fleksible måter å utnytte en økning i lærerressurser. Forfatterne argumenterer for en alternativ tilnærming til dette forskningsfeltet i lys av nylige politiske beslutninger om å øke lærertettheten i norske grunnskoler, samt presenterer forskning som følger dette initiativet.

Hvilken betydning har økt lærertetthet for elevenes læring? Hvordan bør dette studeres? Tidligere forskning har først og fremst undersøkt økt lærertetthet i betydningen redusert klassestørrelse. Dette er en av årsakene til at vi vet lite om andre former for økt lærertetthet. Det finnes alternative måter å utnytte økte lærerressurser, og flere måter å redusere antallet elever per lærer. Å øke antallet lærere som deler på undervisningen i utvalgte fag kan være en mer fleksibel måte, både pedagogisk og økonomisk, å utnytte de mulighetene for tilpasset opplæringen som ligger i å redusere antallet elever som hver lærer har ansvar for.

Artikkelen kan leses her: «Beyond class size reduction: Towards more flexible ways of implementing a reduced pupil–teacher ratio».

For mer informasjon, kontakt
Vibeke Opheim, assisterende direktør
(+47) 96 09 40 46 / 41 55 39 03
vibeke.opheim@nifu.no