28 Mar 2017

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 1/2017 foreligger nå. - Hvor ble det av norsk innovasjonspolitikk, spør Espen Solberg i nummerets kronikk. Vi har intervjuet Kristin Halvorsen, nå direktør for CICERO, tidligere finans- og kunnskapsminister. – Jeg ser tydeligere hvor utrolig viktig det er med lange penger, uttaler hun blant annet.

Forskningspolitikk deltok på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken, der vi blant annet noterte oss innlegg som slo et slag for anvendt forskning. Nummeret inneholder ellers stoff om OECD som for tiden foretar en landgjennomgang av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk, og vi publiserer en fyldig anmeldelse av en bok om OECDs historie med vekt på 1960- og 1970-tallet. Nummeret har ellers artikler om dansk forskningspolitikk. Vi bør satse på våre sterkeste aktører om vi skal øke norsk retur fra EU, er konklusjonen av en analyse av hvem som lykkes i EUs rammeprogrammer.

Forskningspolitikk 1-2017