20 Mar 2017

NIFU-seminar 5. april 2017: Prestasjonspress i skolen – hvem har ansvaret og hva gjør vi med problemet?

Unge opplever et betydelig prestasjonspress på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Hvor ligger ansvaret? Skal skolen med innhold og praksis støtte opp om elevenes psykiske helse, læring og livsmestring – og i så fall hvordan?

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 5. april 2017, kl. 14.00-16.00

Barn og unge, fra de er seks til de er 16, tilbringer store deler av sin våkne tid på skolen. Nyere forskning viser at mange barn og unge i Norge i dag sliter med å mestre både skoleliv og liv, og så mange som hver tredje 16-åring oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av barneårene.

Prestasjon blir nærmest en forutsetning for å ikke falle utenfor fellesskapene. En ubalanse mellom de forventningene som rettes mot elevene, og deres mulighet til å leve opp til forventningene, kan føre til psykiske helseplager. Jo sterkere prestasjonspress elevene opplever, desto sterkere symptomer viser de på nedstemthet, utmattelse, angst og psykosomatiske symptomer.

Innledninger ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet Magnus Thue, president i Norsk Psykologforening Tor Levin Hofgaard og førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (NTNU) Anne Torhild Klomsten.

Deretter følger en panelsamtale med Hofgaard, forsker i NIFU Cay Gjerustad, påtroppende leder i Elevorganisasjonen Rahman Chaudhry, førsteamanuensis ved NTNU Marit Uthus og politisk rådgiver i Utdanningsforbundet Jens Garbo.

Til slutt åpnes det for spørsmål fra salen.

Det blir også mulig å kjøpe boken Elevenes psykiske helse i skolen: Utdanning til å mestre egne liv under seminaret.

Debatten vil bli ledet av medforfatter av Elevenes psykiske helse i skolen og forskningsleder ved NIFU Roger André Federici.

Meld deg på her!

Påmelding innen mandag 3. april kl. 12.00.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86