18 Mar 2016

Produktivitetskommisjonen om forskning og innovasjon – bomskudd eller rett medisin?

NIFU-seminar 7. april: Overgangen fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi krever ifølge Produktivitetskommisjonen en ny forsknings- og innovasjonspolitikk. Forslagene møtes med både støtte og hard kritikk.

Økt produktivitet krever ifølge kommisjonen mer grunnforskning og mindre anvendt forsking, økt satsing på vitenskapelig kvalitet og mindre på samfunnsutfordringer, lavere basisbevilgning til universitetene, og mer konkurranse om midlene basert på fagfellevurderinger. Forskningsrådet har for mange formål og oppgaver som styrer forskningsmidlene bort fra den vitenskapelige kvaliteten. Politisk og tematisk styring av forskningen bør reduseres.

Kommisjonen får støtte fra universitetshold, mens Forskningsrådets direktør Arvid Hallén mener analysen er smal og overfladisk. Per Koch i Innovasjon Norge mener produktivitetskommisjonen bommer i sin beskrivelse av norsk innovasjon.

Treffer Produktivitetskommisjonen utfordringene i norsk forskning og innovasjon? Har den riktig medisin for produktivitet og omstilling? NIFU inviterer til debatt om kommisjonens virkelighetsbeskrivelse og veivalg, og får besøk av Produktivitetskommisjonens leder Jørn Rattsø, forskningsleder i NIFU Espen Solberg, spesialrådgiver i Innovasjon Norge Per Koch, administrerende direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén, og prorektor ved Universitetet i Bergen Anne Lise Fimreite.

Debatten ledes av NIFUs direktør Sveinung Skule.

Meld deg på her

Seminaret avholdes i NIFUs nye lokaler i Økernveien 9 på Tøyen 7. april mellom 13.30-16.30. Påmelding innen mandag 4. april kl. 12.00.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86