14 Mai 2019

Seminar 12. september: Forskning og teknologi for fedrelandet.

Hvilken rolle har behov for nasjonal prestisje og stolthet spilt for myndighetenes engasjement i forskning og utvikling? Dr. philos i forskningspolitisk historie Tore Li drøfter dette i sin nye bok, som lanseres og kommenteres på seminaret.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 12. september 2019, kl. 14:00-16:00

Behov for nasjonal prestisje og stolthet har ofte spilt en avgjørende rolle for myndighetenes engasjement i forskning og teknologisk utvikling. Dette gjelder ikke bare iøynefallende områder som romvirksomhet og atomenergi, men også andre forsknings- og teknologifelt.

Hva er årsakene til dette? Hvilke omstendigheter har i særlig grad har bidratt til at styresmaktene har tydd til forskning og teknologi for å markere nasjonal prestisje? Hvordan er ulike forsknings- og teknologiområder blitt brukt som prestisjeverktøy?

Tore Li, Dr. philos i forskningspolitisk historie, presenterer boken Forskning og teknologi for fedrelandet: Nasjonal prestisje som drivkraft for myndighetenes engasjement i forskning og utvikling. Boken kommenteres av Vera Schwach, Dr. philos og forsker 1 ved NIFU, og Eivind Thomassen, doktorgradsstipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO) og deltager i prosjektet om Statoils historie.

Seminaret åpnes av NIFUs direktør Sveinung Skule. Ordstyrer for seminaret er Kristian Ilner, forfatter og rådgiver i Fellesforbundet. Det åpnes opp for spørsmål og kommentarer fra salen. Det blir også anledning til å kjøpe boken.

Arrangør: NIFU i samarbeid med Tore Li og Kolofon Forlag

For mer informasjon, kontakt:
Huan Than
huan.than@nifu.no
+47 960 94 035