12 Mar 2019

Seminar 13. mars: Kjønnsbalanse i forskning – hun teller

Hva sier She Figures 2018 om norske og europeiske kvinners karrierer i forskning? Hva er kvinners publiseringsmønstre, og publiserer kvinner mindre enn menn?

Sted: NIFU, Tøyen, Økernveien 9
Tid: 13. mars 2019, kl. 14.00-16.00

Se opptak av seminaret her

Se powerpoint-presentasjoner her.

Les Universitetsavisas intervju med Kaja Wendt: Flere kvinner tar høyere utdanning, men menn styrer fortsatt akademia

She Figures er en publikasjon som utgis av EU-kommisjonen hvert tredje år. Den inneholder kjønnsdelt statistikk innenfor forskning og innovasjon. 8. mars lanseres She Figures 2018, og 13. mars inviterer NIFU og Kif-komiteen til lanseringsseminar.

Hovedfunn fra She Figures vil bli presentert av seniorrådgiver ved NIFU Kaja Wendt, med dypdykk i nasjonale tall. Det vil også bli lagt frem resultater fra en ny NIFU-studie av NIFU-forsker Dag W. Aksnes om publisering og forskningssamarbeid knyttet til kvinner i forskning.

Rektor ved OsloMet og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning Curt Rice vil avslutningsvis sette et kritisk søkelys på dagens tellekantsystem og se på hvordan kjønnsforskjellene i publisering kan påvirkes av åpen forskning og Plan S.

Det blir lett servering og det åpnes opp for spørsmål fra salen.

Påmelding stengt

Velkommen!

Hilsen NIFU og Kif-komiteen

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86