2 jan 2020

Seminar 14. januar 2020: Videregående opplæring i Oslo – ulike modeller for fordeling av skoleplasser

Inntaksutvalget og NIFU inviterer til seminar med diskusjon av modeller for inntak til videregående opplæring i Oslo.

Sted: NIFU, Tøyen, Økernveien 9
Tid: 14. januar 2020, kl. 08.00-09.30

Inntaksutvalget har fått simulert fem inntaksmodeller for å kunne sammenligne fire alternative modeller med et rent karakterbasert inntak. Resultatene er nå analysert og presenteres på seminaret.

Utvalget vurderer også Stoltenberg-utvalgets progresjonsmodell og trekker på erfaring og forskning fra Norge og andre land.

Program:

08.00:  Stipendiat Olga Serediak og professor Håvard Helland, Senter for profesjonsstudier: «Karakterkonkurranse, loddtrekning, kvoter, ønskeprioritet og kombinasjonsmodeller: Styrker og svakheter ved de simulerte inntaksmodellene»

08.15:  Postdoktor Mikkel Høst Gandil, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo: «Inntakssystemers betydning for sosial sammensetning i skolen»

08.30:  Forsker Martin Flatø, Folkehelseinstituttet og tidligere sekretariatet for Stoltenberg-utvalget: «Karakterprogresjon i ungdomsskolen – et mer rettferdig inntakskriterium»

08.45:  Samtale med innspill til utvalget ledet av NIFU-forsker Berit Lødding, leder av Inntaksutvalget

09.30:  Slutt

Inntaksutvalget ble nedsatt av byrådet i Oslo i desember 2018 og skal levere sin innstilling i februar 2020.

Utvalget skal vurdere inntaksmodeller med vekt på elevers valgfrihet, at flest mulig fullfører og består, at det blir større mangfold på skolene med hensyn til karakterer, levekår og kjønn, at sosioøkonomisk segregering mellom skoler reduseres, at presset som følge av konkurranse om skoleplasser avtar og at flest mulig kommer inn på en ønsket skole.

Meld deg på!

Kaffe blir servert fra kl. 07.45.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no 
+47 41 66 20 86