22 nov 2018

Seminar 22. november: Forskningsinstituttenes framtid. Hva sier evalueringene – og hva slags instituttpolitikk trenger Norge?

Hva slags instituttsektor og instituttpolitikk trenger Norge for å sikre at instituttene leverer relevant forskning med høy kvalitet i framtiden? Se opptaket av seminaret her.

Sted: Tøyen Startup Village, Hagegata 23, 0653 Oslo
Tid: 
22. november 2018, kl. 13:00-16:00

Se seminaret her.

Forskningsrådet offentliggjorde 9. november sin oppsummerende syntese av evalueringene av norske forskningsinstitutter, med en rekke konkrete forslag og råd til regjeringens instituttpolitikk. Rapporten er en høringsversjon, og høringsfristen er 28 november.

Et tverrdepartementalt prosjekt ledet av Kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med en ny instituttpolitikk som skal legges fram i juni 2019.

Hva sier evalueringene om norske forskningsinstitutter? Hva er Forskningsrådets anbefalinger om finansiering og rammevilkår, struktur, arbeidsdeling og samarbeid med universiteter og høgskoler? Hva slags instituttsektor og instituttpolitikk trenger Norge for å sikre at instituttene leverer relevant forskning med høy kvalitet i framtiden?

Avdelingsdirektør i Norges forskningsråd Christen Krogh presenterer Forskningsrådets syntese og rådene til regjeringen.

Forskningsleder ved NIFU Espen Solberg kommenterer rapporten, og seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet Gørill Kristiansen innleder om arbeidet med regjeringens nye instituttpolitikk.

Deretter følger en panelsamtale med blant andre

  • Anders Hanneborg, divisjonsdirektør Norges forskningsråd
  • Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen og eier i forskningsinstituttet NORCE
  • Tanja Storsul, direktør Institutt for samfunnsforskning
  • Norunn Myklebust, administrerende direktør Norsk institutt for naturforskning
  • Lars Holden, direktør Norsk Regnesentral og Styreleder Forskingsinstituttenes fellesarena
  • Arvid Hallén, leder for evalueringen av fusjonen mellom OsloMet og fire forskningsinstitutter
  • Espen Solberg, forskningsleder NIFU
  • Eli Aamot, konserndirektør SINTEF industri

Panelsamtalen ledes av NIFUs direktør Sveinung Skule.

Arrangør: NIFU og Forskningsinstituttenes fellesarena. Nb! På grunn av stor pågang har vi blitt nødt til å endre seminarlokale til Tøyen Startup Village på Tøyen torg, kort avstand fra NIFUs kontorer.

Inngang til auditoriet til Tøyen Startup Village.

Registrering og kaffe fra 13.00, det faglige programmet starter 13.30.

Meld deg på! (Påmeldingsfrist tirsdag 20. november kl. 12.00.)

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86