27 feb 2014

Seminar 3. mars 2014 kl. 12.30-16.30: Hvordan kan en stor stat stimulere til innovasjon i helse og omsorg?

Innenfor norsk helse og omsorg spiller staten hovedrollen i forskning og innovasjon, og næringsutviklingen er til dels begrenset. Med en så dominerende aktør reises spørsmålet om det er mulig med forskning og innovasjon og bedre helse og omsorg.

HelseOmsorg21 er en nasjonal strategiprosess, og skal utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Hvordan kan den norske staten opptre slik at flest mulig aktører får plass og rom for å utvikle sine ideer? Hvordan stimuleres utvikling og innovasjon i offentlig sektor? Hvilke endringer må til?

Introduksjon

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet presenterer hva regjeringen forventer av HO21-prosessen og hva innovasjon betyr for helse- og omsorgssektoren.

Konkurranse om finansiering av biovitenskap

Sammenliknet med våre nordiske naboer ligger Norge langt etter i biovitenskap. Forskjellen skyldes at biovitenskapen i Danmark og Sverige har private finansiører. Seniorforsker Gunnar Sivertsen (NIFU) ser nærmere på hvordan staten styrer finansiering av forskning og hva som må gjøres for å få bedre forskning og innovasjon.

Staten og profesjonene som bremsekloss

Hvordan staten opptrer er avgjørende for hvorvidt utvikling og innovasjon hemmes eller stimuleres. Over tid har det også utviklet seg et profesjonssentrisk system for beslutninger i helse- og omsorgssektoren. Thomas Hoholm/Per Ingvar Olsen (BI) ser nærmere på farene for at innovasjon i det offentlige hemmes av en stor stat uten konkurranse.

Innovasjon og næringsutvikling i helse: Betingelser for privat-offentlig samarbeid

Den viktigste drivkraften for innovasjon innenfor den offentlige helse- og omsorgssektoren, er bedre og mer lønnsomme tjenester. Offentlige helseinstitusjoner er avhengig av private aktører for å utvikle nye produkter, mens bedrifter trenger de offentlige helseinstitusjonene for testing og salg av disse. Likevel opplever private aktører å bli møtt med skepsis og negativitet av helse- og omsorgssektoren. Forsker Taran Thune (TIK) ser på innovasjonssamarbeid mellom privat sektor og offentlige sykehus, med særlig blikk på hvilke hindringer som finnes når slike samarbeid ikke fungerer godt.

Innlederne vil bli stilt forberedte spørsmål, og avslutnings vil John-Arne Røttingen (Strategigruppen for HelseOmsorg21) innlede til en oppsummerende debatt.

Meld deg på her

Seminaret avholdes i NIFUs lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Påmelding til og med tirsdag 25. februar.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86