7 Mai 2014

Seminar 5. juni 2014 kl. 13.00-15.00: Læringsutbytte – den stille revolusjonen i høyere utdanning

Innføringen av læringsutbyttebeskrivelser innebærer at fokus skiftes fra pensum og over til læringsprosessen og veien til kompetanse. Innføringen har skjedd uten særlig offentlig debatt. Hva slags betydning har innføringen av kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelser for norsk høyere utdanning?

I desember 2012 skulle alle studieprogram i høyere utdanning ha innført såkalte læringsutbyttebeskrivelser. Disse skal spesifisere hva slags kunnskap, ferdigheter og kompetanse studentene skal ha tilegnet seg ved slutten av utdanningen.

Læringsutbyttebeskrivelsene kan knyttes til to utviklingstrender, som er viklet inn i hverandre: en generell trend mot måling av resultat og utbytte (accountability) på den ene siden, og en utvikling av EU som felles utdanningsområde gjennom Bolognaprosessen.

De to utviklingstrekk har satt sitt merke på høyere utdanning i Norge, og dette har skjedd gjennom det man kan kalle en ”stille revolusjon”: Vanligvis skjer endringer av dette omfanget gjennom stortingsmeldinger og vedtatte proposisjoner, men denne gangen skjedde det en gradvis innføring uten særlig offentlig debatt. Dette er svært uvanlig, med tanke på den oppmerksomhet utdanningsreformer pleier å få i det offentlige ordskiftet.

Vi har invitert et panel av fremstående internasjonale forskere for å diskutere hva slags betydning innføringen av kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbyttebeskrivelser har for norsk høyere utdanning. Gjennom seminaret søker vi å få svar på tre spørsmål

  •         Hvorfor har kvalifikasjonsrammeverkene blitt innført?
  •         Hvordan kan kvalifikasjonsrammeverkene være et nyttig verktøy for høyere utdanning?
  •         Hva kan gjøre innføringen av kvalifikasjonsrammeverk vanskelig?

Foreløpig bekreftede innledere er

Professor emeritus Johan Muller, University of Cape Town. Muller er sosiolog og har arbeidet med kunnskapssosiologi og høyere utdanning. Han har lenge vært en kritiker av mye av det kunnskapsteoretiske rammeverket som omgir denne store endringen i utdanningssystemet.

Professor Margaret Price, Oxford Brookes University. Price er ekspert på vurdering og er opptatt av kvaliteten på vurdering av studenter i høyere utdanning, særlig knyttet til tanker og teorier om læringsutbytte.

Grethe Sofie Bratlie, avdelingsdirektør i Universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Møteleder er Bjørn Stensaker fra NIFU og Universitetet i Oslo, som er ekspert på utdanningsreformer og styring og ledelse i høyre utdanning.

Seminaret arrangeres som en del av forskningsprosjektet HELO (Higher Education Learning Outcomes – Transforming Higher Education?).

Seminaret vil foregå på engelsk

Meld deg på her

Seminaret avholdes i NIFUs lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Påmelding til og med mandag 2. juni.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86