23 feb 2017

Seminar: Digital kompetanse – hva betyr det, hvorfor er det viktig, og kan det måles?

NIFU og Oslo Edtech Cluster inviterer til seminar om digital kompetanse sett fra praksis og forskerperspektiv.

Tid: Mandag 27. februar, klokken 13.00-15.00
Sted: NIFU, Økernveien 9, Tøyen

Seminaret streames her (fungerer ikke i Chrome).

Siden Kunnskapsløftet kom for over ti år siden, har man snakket om digital kompetanse i skolen. Det finnes utallige eksempler på lærere som har fremvist imponerende ferdigheter og undervisningsopplegg, og ikke minst skoleledere og skoleeiere med et over gjennomsnittet engasjement.

Lærerutdanningene viser samme tendenser. Også her skjer mye innovativ undervisning. Men virkeligheten er stort sett en annen for majoriteten av lærere, skoleledere og skoleeiere og ved landets lærerutdanninger. Flere studier har vist at de færreste forstår og får med seg betydningen av digital kompetanse.

Seminaret har som mål å komme tettere på hva som egentlig menes med digital kompetanse for lærere og elever, hvorfor er det viktig å forstå noe om dette, og kan det måles?

Vi ser på temaet fra et forskerperspektiv og ved å hente inn erfaringer fra praksisfeltet. For å diskutere temaet kommer forskerne Jo Tondeur fra Universitetet i Gent i Belgia og Fazilat Siddiq fra NIFU, begge spesialister på feltet. Del to gjennomføres av RIKT.

1300-1307:         Velkommen NIFU og OsloEdtech

1310-1355:          Jo Tondeur & Fazilat Siddiq: The association between digital competencies and ICT integration in education. Om digital kompetanse, hvordan kan man måle en slik kompetanse og hva kan slike resultater brukes til?

1355-1405:          Comments & discussion

1405-1415:          Pause

1415-1440:         Rikt ved Erling Grønlund: Digital kompetanse – hva er det, og hvordan bygges det? Rikt deler tanker om digital kompetanse i skolen, basert på sine erfaringer fra kursvirksomhet i skolen.

1440-1455:         Kommentarer og diskusjon

1455-1500:         Oppsummering og takk for i dag

Meld deg på her

For mer informasjon, kontakt
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94