7 nov 2013

Seminar mandag 18. november kl. 15.00-16.45: I hvilken retning tas Forsknings-Norge?

Hvilke signaler gir den nye regjeringens budsjettendringer? Hvor vil den nye regjeringen ta norsk forskningspolitikk?

På seminaret lanserer NIFU sin årlige statsbudsjettanalyse.

Redaktør av bladet Forskningspolitikk og spesialrådgiver Egil Kallerud (NIFU) presenterer hovedpunkter i budsjettet for 2014 som gjelder forskning, med vekt på endringene i den nye regjeringens tilleggsproposisjon.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad (H) vil med utgangspunkt i tilleggsproposisjonen snakke om veien videre for norsk forskning under ny regjering.

Administrerende direktør i Oslotech AS Karl-Christian Agerup vil gi perspektiver på Forsknings-Norge sett fra næringslivet, og leder i Akademikerne Knut Aarbakke fra et mer generelt samfunns- og makroperspektiv.

Det vil også holdes innlegg som representerer universitets- og høyskolesektoren.

Til slutt åpnes det for spørsmål fra salen.

Meld deg på her

Seminaret avholdes i NIFUs lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Påmelding til og med fredag 15. november.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86