5 feb 2019

Snart 40 år med studier av fusjoner i UH-sektoren

NIFU har gjennomført en rekke forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer av strukturreformer, sammenslåinger og omorganiseringer i universitets- og høgskolesektoren siden tidlig på 1980-tallet.

– Universiteter og høgskoler er komplekse organisasjoner med flere funksjoner og ulike formål. Fusjonene har gjort dem større og enda mer komplekse, skrev forskningsleder Nicoline Frølich og direktør Sveinung Skule ved NIFU hos Khrono i 2017.

Målene med fusjoner i universiteter og høgskoler er vanligvis å bedre kvalitet, effektivitet og relevans i forskning og utdanning.

NIFU har bidratt med kunnskapsgrunnlag for å vurdere slike fusjoner både før, underveis i fusjonsprosessen og i etterkant, både på institusjonsnivå, regionalt og nasjonalt.

Se oversikt over NIFUs studier av fusjoner i universitets- og høgskolesektoren