21 okt 2019

Store forskjeller i studieinnsats mellom studenter på ulike fagfelt

Studenters tidsbruk oppfattes i økende grad som en indikator på utdanningskvalitet. I en ny artikkel ser NIFU-forskere nærmere på studieinnsats slik den måles gjennom studentundersøkelsen Studiebarometeret.

I nyeste utgave av tidsskriftet UNIPED undersøker Jannecke Wiers-Jenssen (NIFU/OsloMet) og Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) studentenes tidsbruk. Artikkelen ser på hvor mye tid bachelorstudenter i Norge bruker på studiene sine per uke. Resultatene viser store forskjeller mellom ulike fag, og dette indikerer at omfang av undervisning og fagenes egenart, inkludert grad av selektivitet, påvirker ukentlig studieinnsats.

Studentenes motivasjon og deres opplevelse av forventinger fra underviserne påvirker også innsatsen, mens tid brukt på lønnet arbeid har relativt lite å si. Artikkelen peker på metodiske utfordringer ved å måle tidsbruk, og understreker at antall timer brukt til studier per uke er et skjørt mål som har sammenheng med langt flere forhold enn kvaliteten på utdanningstilbudet.

Artikkelen kan leses her: «Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss?»

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, forsker 1, Høyere utdanning
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 984 58 683