13 jun 2013

Seminar torsdag 20. juni kl. 15.00-17.00: Treprosentmålet i forskning: symbolpolitikk eller realisme?

Er treprosentmålet for ambisiøst? Eller er det nødvendig for å sikre en opptrappingsplan for offentlig investering i forskning? Stjeler spørsmålet om generell ressursvekst fokuset fra diskusjonen om hvorvidt ressurser blir effektivt brukt og hensiktsmessig fordelt?

I 15 år har BNP-baserte vekstmål spilt en sentral rolle i norsk forskningspolitikk. Målet om at forskning skal utgjøre tre prosent av Norges bruttonasjonalprodukt står fremdeles fast, men som en langsiktig målsetting og ikke som et styringsverktøy i forskingspolitikken.

Etter å ha hatt en noe mer tilbaketrukket rolle en tid, er målet på vei tilbake. Det dukket opp igjen i tunge innspill til forskningsmeldingen – bl.a. fra Forskningsrådet og NHO, og i Felleserklæringen fra et flertall av organisasjoner og institusjoner innenfor forskning og høyere utdanning, og opposisjonen har gått inn for tidfesting på Stortinget.

Er treprosentmålet for ambisiøst? Eller er målet nødvendig for å sikre en opptrappingsplan for offentlig investering i forskning? Stjeler spørsmålet om generell ressursvekst fokuset fra diskusjonen om hvorvidt ressurser blir effektivt brukt og hensiktsmessig fordelt?

Møt

  • Forskningsleder Olav R. Spilling og spesialrådgiver Egil Kallerud, NIFU: «Er prosentmål egnet for forskningspolitikken?»
  • Seniorrådgiver Tore Li, NHO: «NHOs mål om at næringslivets utførte FoU bør utgjøre 2 prosent av BNP i 2030»
  • 2. nestleder Tord Lien (Frp), Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: «Fra hvileskjær til fraspark»
  • Leder Marianne Aasen (Ap), Kirke,- utdanning,- og forskningskomiteen: «Satsning på forskning, mer enn fine ord?»

Det vil bli servert forfriskninger, kaffe og frukt. Mot slutten åpnes det opp for spørsmål.

Seminaret avholdes i NIFUs lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo.

Velkommen!

Meld deg på her

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86