21 okt 2013

Velfungerende lærerutdanning på nett

Den nettbaserte grunnskolelærerutdanningen som tilbys ved Høgskolen i Telemark vurderes som velfungerende av NIFUs forskere i en ny rapport. Utdanningen når ut til et studentsegment ingen andre campus- og fleksible/nettbaserte grunnskolelærerutdanninger klarer å nå.

I 2010 fikk Norge nye, differensierte grunnskolelærerutdanninger, den tidligere Allmennlærerutdanningen ble erstattet av grunnskolelærerutdanning for 1-7 års-trinn, GLU 1-7; og tilsvarende for 5-10 års-trinn, GLU 5-10. Høgskolen i Telemark (HiT) lanserte nettbasert GLU 1-7 samme høst, og nettbasert GLU 5-10, året etter.

Studentene er voksne, kvinner dominerer og de kommer fra hele landet. Både by og land er representert. De presterer like godt eller bedre enn campusstudentene ved HiT og frafallet er lavt. Felles er at de ikke ville studert dersom tilbudet om nettbasert grunnskolelærerutdanning – slik det er organisert ved Høgskolen i Telemark – ikke hadde eksistert.

Det viser en ny rapport fra et følgeforskningsoppdrag gjennomført av NIFU på oppdrag fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ved HiT.

– I Norge er nettbasert utdanning fortsatt relativt nytt, og det er viktig å lære av foreliggende utdanningsprogram, for både lærerutdanninger og andre utdanninger, forteller forsker ved NIFU Cathrine Tømte.

Formatet avgjørende

– Selve formatet på den nettbaserte grunnskolelærerutdanningen ved HiT er med andre ord utslagsgivende for rekruttering. En velfungerende teknologisk infrastruktur muliggjør ukentlig undervisning i sann tid på nett til faste tider og dager gjennom hele studieåret. Dette er studentene svært fornøyd med, sier Tømte.

Der andre nettbaserte lærerutdanninger i all hovedsak er strukturert rundt månedlige campusbaserte samlinger, tilbys kun tre slike samlinger per studieår de to første studieårene. Når studentene i tredje år begynner med valgfag, kan antall campussamlinger variere. Studentene selv sier de fortsatt velger ut fra format fremfor faglige preferanser når det gjelder valgfag; de velger valgfag med få samlinger.

– Så langt synes utdanningen å fungere svært godt hvis vi ser på karakterer og frafall. Studentene presterer like godt eller bedre enn campusstudentene tatt opp ved grunnskolelærerutdanningen ved HiT og frafall har så langt vært lavt, opplyser Tømte.

Det endelige svaret på hvor god utdanningen er vet man imidlertid ikke før studentene er ferdige og går ut i jobb.

NIFU-rapport 37/2013

For mer informasjon, kontakt
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 22 59 51 30 / (+47) 91 89 71 94