Bibliotek

Biblioteket ved NIFU er et fagbibliotek som dekker instituttets fagområder innen forskning, innovasjon og utdanning. Eksterne besøkende som ikke ledsages av en NIFU-ansatt kan besøke biblioteket når bibliotekaren er til stede.

Biblioteket er del av BIBSYS-konsortiet.

Åpningstider er mandag til torsdag kl. 10.00–15.00.
NB! Biblioteket er stengt i juli.

Av praktiske årsaker bes det om at eksterne besøkende kontakter bibliotekar Huan Than på forhånd for besøk.

Epost: bibliotek@nifu.no
Telefon (bibliotek): 960 94 035
Telefon (resepsjon): 22 59 51 00