Forskning & innovasjon

Området studerer hvordan forskning og innovasjon utvikler seg og hva slags betydning det har for samfunnet. Forskningen retter seg mot studier av politikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i forsknings- og innovasjonssystemet.

Områdets forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for politikk og beslutningstagere og samtidig gi et kritisk og uavhengig blikk på prioriteringer, organisering og ressursbruk. Våre studier omhandler alle aktører som driver med forskning og innovasjon, det være seg universiteter og høgskoler, bedrifter, institutter, helseforetak og andre offentlige virksomheter. Området har også en bred portefølje av internasjonale prosjekter og rådgivning og deltar i en rekke internasjonale nettverk.

Metodisk har vi særlig kompetanse innenfor bibliometri, hvor instituttet er nasjonalt ledende og sentral på den internasjonale arenaen. Videre har området betydelig kompetanse innenfor policyanalyser, evalueringer, intervjuundersøkelser og bruk av FoU- og innovasjonsstatistikk.

Ansatte på Forskning & innovasjon

Espen Solberg

Forskningsleder

espen.solberg@nifu.no

(+47) 951 19 482

Ansattprofil

Siri Brorstad Borlaug

Stedfortredende forskningsleder / forsker 2

siri.borlaug@nifu.no

(+47) 993 05 003

Ansattprofil

Markus Bugge

Forsker 2, bistilling

markus.bugge@nifu.no

(+47) 976 65 242

Ansattprofil

Ekaterina Denisova

Flyttet til SSB 1. januar 2022

ekaterina.denisova@ssb.no

+4796094044

Ansattprofil

Magnus Gulbrandsen

Forsker 1, bistilling

magnus.gulbrandsen@nifu.no

(+47) 22 59 51 00

Ansattprofil

Anders Hylmö

Forsker 2, bistilling

anders.hylmo@ekh.lu.se

+46462223181

Ansattprofil

Egil Kallerud

Spesialrådgiver

egil.kallerud@nifu.no

(+47) 975 66 656

Ansattprofil

Antje Klitkou

Forsker 1 / EU-rådgiver

antje.klitkou@nifu.no

(+47) 960 94 013

Ansattprofil

Per M. Koch

Redaktør/spesialrådgiver

per.koch@nifu.no

+4792684552

Ansattprofil

Liv Langfeldt

Forsker 1, Senterleder R-QUEST

liv.langfeldt@nifu.no

(+47) 960 94 021

Ansattprofil

Michael Spjelkavik Mark

Stedfortredende forskningsleder/spesialrådgiver

michael.mark@nifu.no

(+47) 466 41 554

Ansattprofil

Bjørn Magne Olsen

Flyttet til SSB 1. januar 2022

manne@ssb.no

(+47) 481 61 853

Ansattprofil

Mona Nedberg Østby

Flyttet til SSB 1. mai 2022

mona.ostby@ssb.no

+4790870561

Ansattprofil

Kristoffer Rørstad

Seniorrådgiver, bistilling

kristoffer.rorstad@nifu.no

(+47) 928 19 722

Ansattprofil

Bo Sarpebakken

Flyttet til SSB 1. januar 2022

bo.sarpebakken@ssb.no

(+47) 97 75 82 84

Ansattprofil

Lisa Scordato

Doktorgradsstipendiat

lisa.scordato@nifu.no

(+47) 454 30 775

Ansattprofil

Sverker Sörlin

Forsker 1, bistilling

sverker.sorlin@nifu.no

(+47) 22 59 51 00

Ansattprofil

Frøydis Sæbø Steine

Flyttet til SSB 1. januar 2022

froydis.steine@ssb.no

+4748203422

Ansattprofil

Taran Thune

Forsker 1, bistilling

Ansattprofil

Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling

kaja.wendt@nifu.no

(+47) 996 31 554

Ansattprofil

Ole Wiig

Flyttet til SSB 1. januar 2022

ole.wiig@ssb.no

(+47) 960 94 024

Ansattprofil