Grunnopplæring

NIFU har som mål å levere viktig kunnskap for videreutvikling av den 13-årige grunnopplæringen, samt barnehagefeltet.

Forskningsprosjektene omfatter blant annet evalueringer av større satsinger, undersøkelser av frafall og fravær, utvikling og gjennomføring av effektstudier (RCT), studier av videreutdanning i skolen og analyser av samspillet mellom utdanning og arbeidsliv.

Området er tverrfaglig og forskerne har ulik metodisk og analytisk kompetanse.

Ansatte på Grunnopplæring

Cay Gjerustad

Stedfortredende forskningsleder / forsker 2

cay.gjerustad@nifu.no

+47 936 38 313

Ansattprofil

Kari Vea Salvanes

Stedfortredende forskningsleder / forsker 2

kari.vea.salvanes@nifu.no

(+47) 970 29 691

Ansattprofil

Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling

jens.b.grogaard@nifu.no

(+47) 22 59 51 00

Ansattprofil