Høyere utdanning

Forskningsområdet studerer høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. NIFU leverer kunnskapsgrunnlag for en høyere utdanningssektor, med oppmerksomheten rettet mot kvalitet og relevans.

Sentrale forskningstema er universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studentene og akademisk personale i høyere utdanning.
Prosjektene omfatter sentrale temaer som politikkutforming og reformer på nasjonalt og internasjonalt nivå, i tillegg til temaer som studierekruttering, frafall og studiegjennomføring, og studenters vurdering av utdanningstilbud og overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet samt forskerrekruttering og det akademiske personalets arbeidsbetingelser og virksomhet.

Områdets forskere er aktive deltakere i nasjonale og internasjonale nettverk og er med i den internasjonale kunnskapsfronten på feltet.

Ansatte på Høyere utdanning

Thea Eide

Forskningsassistent

thea.eide@nifu.no

+4793279217

Ansattprofil

Mari Elken

Fungerende forskningsleder / forsker 2

mari.elken@nifu.no

(+47) 960 94 033

Ansattprofil

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1

elisabeth.hovdhaugen@nifu.no

(+47) 402 34 502; (+47) 96 094 034

Ansattprofil

Lars Lyby

Forsker 2, bistilling

lars.lyby@nifu.no

(+47) 48 06 26 41

Ansattprofil

Terje Næss

Fagkonsulent

terje.nass@nifu.no

(+47) 960 94 049

Ansattprofil

Ingvild Reymert

Forsker 2, bistilling

ingvild.reymert@nifu.no

(+47) 97 59 58 45

Ansattprofil

Siv-Elisabeth Skjelbred

Stedfortredende forskningsleder/forsker 2

siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no

(+47) 92 05 33 04

Ansattprofil

Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling

bjorn.stensaker@nifu.no

(+47) 22 59 51 00

Ansattprofil

Cathrine Edelhard Tømte

Forsker 1, bistilling

cathrine.tomte@nifu.no

(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94

Ansattprofil

Agnete Vabø

Forsker 1, bistilling

agnete.vabo@nifu.no

(+47) 415 85 185

Ansattprofil