Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NIFU samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen er utarbeidet for at du skal ha trygghet for at NIFU behandler personopplysninger på en etisk og juridisk forsvarlig måte.

1. Hva slags personopplysninger behandler NIFU?
NIFU samler inn og behandler personopplysninger til statistikkformål, forskningsformål og kommunikasjon.

2. Hvordan sikres opplysningene?
NIFUs internkontrollsystem sørger for at personopplysninger ivaretas etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning. Systemet inneholder regler og rutiner for hvordan personopplysninger blir behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre. Systemet beskriver også NIFUs sikkerhetsstrategi og IKT beredskapsplan, samt hvordan risikovurderinger skal gjennomføres.

3. Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig
Navn: NIFU v/ administrasjonssjef Claes Lampi
Postadresse: Postboks 2815 Tøyen, 0608 Oslo.
Besøksadresse: Økernveien 9, 0653 Oslo.
Telefon: 22 59 51 00. Telefontid: 08.00-15.30
E-post: post@nifu.no

4. Kontaktinformasjon personvernombud
Navn: Personvernombudet for forskning, NSD
Adresse: Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
Telefon: 55 58 21 17 (tast 1). Telefontid: 10:00-14:00
E-post: personvernombudet@nsd.no

Se også NIFUs side om forskningsetikk.