Styret

NIFUs styre består fra 01.01.2021 av følgende:

Dag Rune Olsen, styreleder (tidl. rektor, Universitetet i Bergen)
Kerstin Sahlin, nestleder (professor, Uppsala universitet)
Arvid Hallén, styremedlem (tidl. adm. dir i Norges forskningsråd)
Heidi Wiig, styremedlem (professor, BI)
Maja Horst, styremedlem (professor, Danmarsk Tekniske Universitet DTU)
Dorothy S. Olsen, ansattes representant
Asgeir Skålholt, ansattes representant

Varamedlemmer:
Sonni Olsen, 1. vara (dekan, UiT Norges arktiske universitet)
Jan Sivert Jøsendal, 2. vara (tidl. fylkesrådmann, Vestfold og Telemark fylkeskommune)