28. juni 2017

Utnytter skolenes positive særtrekk

Utviklingsveilederne i satsingen Ungdomstrinn i utvikling har opparbeidet seg verdifull dybdekunnskap om enkeltskoler og innsikt om hva kommuner har gjort og lært i satsingsperioden.
Les mer
23. juni 2017

Norsk polarforskning preget av internasjonalt samarbeid

Norsk polarforskningen er i stor grad preget av internasjonalt samarbeid. Hele 73 prosent av artiklene har medforfattere fra andre land. NIFUs analyse viser også at Norge er størst når det gjelder publiseringer basert på svalbardforskning.
Les mer
22. juni 2017

Norsk utviklingsforskning setter spor

Norsk utviklingsforskning har satt betydelige spor både i norsk politikk og internasjonalt. Men det er behov for bedre arenaer for kontakt mellom forskere og brukere.
Les mer
20. juni 2017

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 2/2017 foreligger nå. Forskningsrådets nytiltrådte direktør, John-Arne Røttingen, er allerede i gang med planer for rådets koordinerings- og rådgivningsoppdrag, sier han i dette nummers intervju.
Les mer
20. juni 2017

Hva får vi ut av forskningspolitikken?

Frokostseminar 20. juni: Hvordan virker Norges forskningspolitiske satsinger innenfor bioteknologi, utdanning, landbruk og havbruk?
Les mer
19. juni 2017

Hva kan nasjonale prøver gi informasjon om – og til hvem?

Små skoler og små kommuner blir pålagt å bruke resultatene fra nasjonale prøver, selv om prøvene faktisk ikke gir dem informasjon som de kan stole på. Det viser en ny artikkel som ser på bruken av presentasjonen av resultater fra nasjonale prøver, forfattet av NIFU-forskerne Elisabeth Hovdhaugen, Idunn Seland og Nils Vibe.
Les mer
16. juni 2017

PhD Research Fellowship at NIFU dedicated to the study of Research Quality

NIFU hereby announces a vacant position at our Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-QUEST). The successful candidate will be required to take part in the PhD programme at the Faculty of Social Sciences at UiO.
Les mer
13. juni 2017

Delta i årets Tidsbruk- og underviserundersøkelse

NIFU og NOKUT har i år slått sammen Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen. Kvaliteten på undersøkelsene avhenger av høy svarprosent, og vi håper derfor at flere setter av tid til å svare.
Les mer
13. juni 2017

Høy kvalitet på doktorgradsutdanningen i Norge

Men det er økende usikkerhet om utdanningens relevans. Det viser den første landsomfattende undersøkelsen av doktorgradskandidater i Norge.
Les mer