1. juni 2017

Hvordan står det til med norske doktorgradskandidater?

Frokostseminar 13. juni: Hvordan er det å være doktorgradskandidat i Norge? NIFU lanserer rapport om ph.d.-kandidaters arbeidsvilkår, opplæringssituasjon og karriereplaner.
Les mer
25. mai 2017

Fusjoner i høyere utdanning: Hvilke utfordringer blir løst, og hvilke nye oppstår?

Debattseminar onsdag 31. mai: Med strukturreformen endrer regjeringen universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre institusjoner. Vil fusjonene bidra til bedre kvalitet? Hvilke nye utfordringer skaper reformen?
Les mer
23. mai 2017

Styrker samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Etableringen av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) bidrar til å styrke og forankre samarbeidet mellom universiteter og høgskoler og arbeidslivet, og øke gjensidig forståelse.
Les mer
15. mai 2017

Stilling ledig: Rådgiver / Seniorrådgiver

NIFU søker medarbeider til produksjon av FoU-statistikk, indikatorutvikling, analyse og utredningsarbeid.
Les mer
11. mai 2017

Økning i utdanningsforskning

Omfanget av utdanningsforskningen i Norge fortsetter å øke. Totalt ble det brukt 1,38 mrd. kr på utdanningsforskning i 2015.
Les mer
10. mai 2017

Vekst i bioteknologisk forskning

Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette tilsvarer nesten 8 prosent av total FoU i Norge i 2015.
Les mer
5. mai 2017

2,4 milliarder kroner til landbruks- og matrelatert forskning

Totalt ble det brukt 2,4 milliarder kroner på landbruks- og matrelatert forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette utgjorde 4 prosent av Norges totale FoU-innsats.
Les mer
2. mai 2017

NIFU søker nettredaktør / journalist

Har du erfaring med forskningsformidling og nettpublisering? Søknadsfrist 19. mai 2017.
Les mer
26. april 2017

Åtte prosent av FoU-ressursene går til marin FoU

Marin forskning er et satsingsfelt for havnasjonen Norge. I 2015 utgjorde driftsutgifter til marin forskning og utviklingsarbeid (FoU) 4,7 milliarder kroner, eller vel 8 prosent av landets samlede ressurser anvendt til FoU.
Les mer