20. april 2017

Hva er en god modell for fagopplæring for innvandrere?

Det er ikke en enkelt faktor som avgjør hva som gir en god modell for fagopplæring for innvandrere. Det er flere avgjørende faktorer, og de må virke sammen på en god måte.
Les mer
19. april 2017

Lite oppmerksomhet rundt reformers innhold

Internasjonal forskning har viet lite oppmerksomhet til innholdet i reformene som skal påvirke styringen av universiteter og høyskoler.
Les mer
28. mars 2017

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 1/2017 foreligger nå. - Hvor ble det av norsk innovasjonspolitikk, spør Espen Solberg i nummerets kronikk. Vi har intervjuet Kristin Halvorsen, nå direktør for CICERO, tidligere finans- og kunnskapsminister. – Jeg ser tydeligere hvor utrolig viktig det er med lange penger, uttaler hun blant annet.
Les mer
20. mars 2017

NIFU-seminar 5. april 2017: Prestasjonspress i skolen – hvem har ansvaret og hva gjør vi med problemet?

Unge opplever et betydelig prestasjonspress på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Hvor ligger ansvaret? Skal skolen med innhold og praksis støtte opp om elevenes psykiske helse, læring og livsmestring – og i så fall hvordan?
Les mer
17. mars 2017

Laveste antall avlagte doktorgrader på fem år

I 2016 ble det holdt 1410 disputaser i Norge. Det var 26 færre enn året før, og drøyt 100 grader under antallet i det foreløpige toppåret 2013.
Les mer
10. mars 2017

Støtte til utdanning øker ikke jobbmuligheten for unge med nedsatt arbeidsevne

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak øker ikke unge med nedsatt arbeidsevne sin sjanse til å få jobb.
Les mer
7. mars 2017

Artikler om læringsutbytte (HELOs) og høyere utdanning i spesialnummer

NIFU-forskerne Nicoline Frølich, Tine S. Prøitz, Agnete Vabø og Per Olaf Aamodt har publisert en rekke artikler i nyeste utgave av European Journal of Higher Education (vol. 52, issue 1, part I).
Les mer
6. mars 2017

Bokkapittel om konsekvenser av endring i høyere utdanning

NIFU-forskerne Mari Elken og Nicoline Frølich har publisert “Pulling the plug in a bathtub: the big consequences of a small change in Norwegian higher education” i Policy analysis of structural reforms in higher education: processes and outcomes.
Les mer
4. mars 2017

Digital kompetanse fra et forskerperspektiv

Hva menes egentlig med digital kompetanse for lærere og elever? Hvorfor er det viktig å forstå noe om dette og kan det måles? Dette var spørsmålene Oslo Edtech Cluster og NIFU løftet da vi samlet over 40 deltakere fra 30 selskaper og organisasjoner i klyngen, myndighetsaktører og ulike forskningsmiljøer til seminar.
Les mer