27. februar 2017

Norske studenter i utlandet ønsker internasjonal karriere

Det er mange årsaker til at nordmenn velger studier i utlandet. Ønske om nye impulser, mangel på studieplasser i Norge, karrieremuligheter og kvalitetsbetraktninger er blant de viktigste. Finansieringen fra Lånekassen ligger som en forutsetning i bunnen, og språk er styrende for hvilke studieland studentene velger.
Les mer
26. februar 2017

NIFUs spesialkandidat-undersøkelse

I disse dager sendes det ut påminnelse om å delta i NIFUs spesialkandidatundersøkelse, som omfatter personer som fullførte en mastergradsutdanning eller tilsvarende i 2014.
Les mer
23. februar 2017

Seminar: Digital kompetanse – hva betyr det, hvorfor er det viktig, og kan det måles?

NIFU og Oslo Edtech Cluster inviterer til seminar om digital kompetanse sett fra praksis og forskerperspektiv.
Les mer
21. februar 2017

Seminar mandag 27. februar: Studier i utlandet

Gode finansieringsordninger gir norske studenter muligheten til å studere overalt i verden. Men hvorfor velger de som de gjør, og hvem hjelper dem på veien?
Les mer
18. februar 2017

Åpent seminar om EUs bioøkonomistrategi

Seminaret gir en oversikt over utviklingen av EUs bioøkonomi- og biodrivstoffpolitikk, dagens biomassesituasjon, samt ser nærmere på kommende utfordringer for å kunne realisere EUs biodrivstoff- og bioøkonomimål.
Les mer
14. februar 2017

Frokostseminar: Politikk for forskningskvalitet – gir det bedre forskning?

Åpent frokostseminar på NIFU med R-QUESTs internasjonale eksperter.
Les mer
13. februar 2017

Artikkel om standardisering i høyere utdanning i Europa

NIFU-forsker Mari Elken har publisert “Standardization of (higher) education in Europe – policy coordination 2.0?” i Policy and Society.
Les mer
9. februar 2017

Artikkel om overgangen til bioøkonomien

NIFU-forskerne Lisa Scordato, Markus Bugge og Arne Martin Fevolden har publisert «Directionality across diversity: governing contending policy rationales in the transition towards the bioeconomy» i Sustainability.
Les mer
8. februar 2017

NIFUs spesialkandidat-undersøkelse

I disse dager får 9300 personer som fullførte en mastergradsutdanning eller tilsvarende i 2014 invitasjon til å delta i NIFUs spesialkandidatundersøkelse.
Les mer