Etter- og videreutdanning i næringslivet – faktorer som påvirker SMB i regionene

Prosjektets problemstilling og hovedformål

Prosjektet skal belyse kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter og særlig analysere regionale forskjeller i kompetansebehov og kompetanseinvesteringer. Oppdraget griper inn i et felt som har fått betydelig økt oppmerksomhet de siste 10-15 årene, både akademisk og politisk.

Fem konkrete problemstillinger skal analyseres i prosjektet. Disse problemstillingene vil bli analysert systematisk i form av egne moduler i prosjektet

 

Modul 1: Omfang og effekter av kompetanseinvesteringer

Modul 2: Politikk, virkemidler og effekter

Modul 3: Vurdering av underinvesteringer

Modul 4: Faktorer som påvirker kompetanseinvesteringene

Modul 5: Samlet vurdering og forslag til konkrete tiltak

Prosjektet vil munne ut i forslag til politikk og tiltak for en mer systematisk satsing på etter- og videreutdanning i bedriftene. Dette er et sentralt sluttprodukt og hovedformål med prosjektet.

Sentrale spørsmål

Et viktig spørsmål i prosjektet er om det underinvesteres i kompetanseutvikling i norske bedrifter, og om det i så fall er behov for offentlig politikk og tiltak på dette området.

Mangler og overlapp i den nasjonale porteføljen av tiltak vil også bli identifisert i prosjektet. I tillegg vil vi se hen til politikk og tiltak i andre relevante land.

Prosjektet vil utnytte det rikholdige utvalget av nye kvantitative og internasjonalt komparative data på dette feltet. Dette gjør at flere av problemstillingene blir tilført en tilleggsdimensjon i form av mer internasjonale sammenlikninger og sterkere koblinger til innovasjon.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Proba samfunnsanalyse.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820324
prosjektlederEspen Solberg
prosjektperiode01.02.2013  -  01.06.2013
finansieringKommunal- og regionaldepartementet

andre filer