Evaluering av eCampus-programmet

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler i Norge. Evalueringen omfatter institusjonsnivå og dekke følgende områder: eCampus-programmets måloppnåelse inklusive målsettingenes realiserbarhet, økonomiske prioriteringer, samarbeid med UH-sektoren inklusive valg av aktører, uventede effekter/virkinger, bruk av erfaringer fra programmet for tilsvarende satsinger.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820695
prosjektlederCathrine Edelhard Tømte
medarbeidereNalini Løver
prosjektperiode01.07.2016  -  31.12.2016
finansieringUNINETT

andre filer