Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter.

Evalueringen vil undersøke hvordan disse sentrene arbeider for å nå sine målsettinger. Vi vil for det første kartlegge hvilke konkrete prosjekter som er gjennomført og som er under arbeid. Dernest vil vi undersøke hvordan de ivaretar sine pådriver- og tilretteleggerroller.

Vi vil gjennom surveyene til kommunene og gjennom kvalitative casestudier belyse spørsmål som:

  • I hvilken grad har utviklingssentrene vært avgjørende for igangsetting av opplæringstiltak i kommunene?
  • I hvilken grad har utviklingssentrene skapt resultater i kommunene av langvarig karakter?
  • Hvor er eventuelt forbedringspotensialet i utforming av ordningen?

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820568
prosjektlederDorothy Sutherland Olsen
prosjektperiode01.02.2015  -  01.09.2015
finansieringHelsedirektoratet

andre filer