Følgeforskning på digital læring i grunnskolen

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn.

NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og undervisningspraksis fra oppstart, vurdere hvordan dette endrer seg ved innføring av digitale enheter, og se resultater over tid. Videre ønsker Asker kommune at forskningsmiljøet skal bidra med innspill og korrigeringer underveis, samt levere en ‪‎‎‪‏‎‏‪‏‪‪sluttevaluering høsten 2019. Oppdraget omfatter med andre ord både en effektstudie, her forstått som måling av endring i trend og som følgeforskning av kommunens digitale satsing på grunnopplæringen.

Studien er tredelt og omfatter modulene Implementering, kartlegging av digital kompetanse og kompetanseutvikling (modul 1); Tilpasset opplæring og elevenes motivasjon (modul 2); Vurdering av læringsutbytte og digital kompetanse (modul 3).

Både kvalitative og kvantitative metoder benyttes.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820738
prosjektlederCathrine Edelhard Tømte
medarbeidereFazilat Siddiq, Sabine Wollscheid, Markus Bugge
prosjektperiode02.01.2017  -  31.01.2019
finansieringAsker kommune

andre filer