Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører og består, de som slutter og de som stryker i videregående opplæring i Østfold, og b) å bidra til bedre gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring ved de videregående skolene i Østfold.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820726
prosjektlederEifred Markussen
prosjektperiode01.09.2016  -  31.12.2021
finansieringØstfold fylkeskommune

andre filer